Ενδοσχολική Βία - Εκφοβισμός

Σε περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού ή βίας εκπαιδευτκοί, γονείς-κηδεμόνες, μαθητές/τριες μπορείτε να ενεργήσετε ως εξής:
1. επικοινωνία με το σχολείο και προφορική ενημέρωση (διευθυντή, σύμβουλο σχολικής ζωής, υπεύθυνο τμήματος, εκπαιδευτικό)
2. γραπτή αναφορα προς το σχολείο (διευθυντή)
3. αναφορά στη σχετική Πύλη του Υπουργείου:
 
Ακολούθως μπορείτε να διαβάσετε τις πρόσφατες σχετικές διατάξεις σχετκά με την αντιμετώπιση της βίας και του σχολικού εκφοβισμού: