Μειοδοτικός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Επίσκεψης της Γ΄Γυμνασίου στην Αθήνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Σήμερα Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 στη Βεργίνα και στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου συνεδρίασε η επιτροπή που συνέστησε ο Διευθυντής με την πράξη του, υπ΄ αριθμό 2/27-1-2020, σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017 κι αφού έλαβε υπόψη:

  1. τη σχετική διαδικασία που προβλέπεται από την παραπάνω Υ.Α. (άρθρο,
  2. την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου στην Αθήνα, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας,
  3. τις 8 (οχτώ) προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που κατατέθηκαν στο σχολείο εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθετε η προκήρυξη του διαγωνισμού, οι οποίες ήταν αλφαβητικά οι εξής:

 

Ταξιδιωτικό Γραφείο

Ξενοδοχείο - κατηγορία

Τιμή κατ? άτομο

ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Athos Hellas

ATHENIAN MONTAZA 3

179

ΟΧΙ

Herodotus Tours

ILISSOS 4

PRESIDENT 4

TITANIA 4

ZAFOLIA 4

135

145

165

175

OXI

OXI

OXI

OXI

Horby Travel

NOVOTEL 4

FOUR SEASON 4

LONDON 3

TITANIA 4

166

135

127

189

NAI

NAI

NAI

NAI

mazi travel

LONDON 3

INIOHOS 3

FOUR SEASON 4

NOVOTEL 4

130

120

135

160

OXI

OXI

OXI

OXI

Perperidis Travel

GOLDEN CITY 3

131

OXI

Rallis Travel

TITANIA 4

PRESIDENT 4

CIVITEL 4

AIROTEL ALEXANDROS 4

AIROTEL PARTHENON 4

151

152, 159

150, 158

124, 143

128, 146

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

vergina travel

GOLDEN CITY 3

ATHENS ODEON HOTEL 3

TITANIA 5

153

170

184

NAI

NAI

NAI

Zorpidis travel

ALEXANDROS 4

155

OXI

 

Η προσφορά του πρακτορείου Rallis travel αφορούσε συγκεκριμένη σύνθεση δωματίων, η οποία δεν ικανοποιούσε τη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού της εκπαιδευτικής εκδρομής.

Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλες τις προσφορές με βάση τα κριτήρια που είχε προσδιορίσει και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις οικονομικές προσφορές και τις παροχές των ξενοδοχείων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία για την οικονομικότερη προσφορά που πληροί τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού και αναθέτει την εκπαιδευτική επίσκεψη στο ταξιδιωτικό γραφείο mazi travelγια το ξενοδοχείο Iniohos.

Σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α. (άρθρο 13, παρ.2) ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 3 (τριών) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο (Τρίτη 11-2-2020).

Για το λόγο αυτό συντάχτηκε και υπογράφτηκε το πρακτικό.

(ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΡΦΑΓΙΔΑ ΚΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣήμεραΠέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 στη Βεργίνα και στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου συνεδρίασε η επιτροπή που συνέστησε ο Διευθυντής με την πράξη του, υπ΄ αριθμό 2/27-1-2020, σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017 κι αφού έλαβε υπόψη:

  1. τη σχετική διαδικασία που προβλέπεται από την παραπάνω Υ.Α. (άρθρο,
  2. την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου στην Αθήνα, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας,
  3. τις 8 (οχτώ) προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που κατατέθηκαν στο σχολείο εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθετε η προκήρυξη του διαγωνισμού,
  4. το αποτέλεσμα της πρώτης αξιολόγησης, όπως καταγράφηκε στην πράξη 3/11-2-2020 του Βιβλίου πράξεων του Διευθυντή του σχολείου και την εκ νέου αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή,
  5. και την αδυναμία του πρώτου μειοδότη ? η οποία έγινε φανερή ύστερα από e-mail του πρακτορείου προς το σχολείο,

αποφάσισε ομοφώνως, ύστερα από επικοινωνία με το πρακτορείο και επιβεβαίωση όσον αφορά τους όρους της οικονομικής προσφοράς, να αναθέσει την εκπαιδευτική επίσκεψη στο ταξιδιωτικό γραφείο Perperidis Travel.

Σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α. (άρθρο 13, παρ.2) ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 3 (τριών) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο (Σάββατο 15-2-2020).

Για το λόγο αυτό συντάχτηκε και υπογράφτηκε το πρακτικό.

(ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΡΦΑΓΙΔΑ ΚΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Μειοδοτικός Διαγωνισμός Μονοήμερης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης

                                            ΠΡΑΞΗ 4η / Τετάρτη 20-3-2019, ώρα 10:50
 Σήμερα Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στη Βεργίνα στο γραφείο του Διευθυντή συνεδρίασε η επιτροπή που συγκρότησε ο Διευθυντής του σχολείου με την υπ΄ αριθμό 3/8-3-2019 σύμφωνα με την ΥΑ.33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΦΕΚ 681/τ. Β?/6-3-2017 κι αφού έλαβε υπόψη:
τη σχετική διαδικασία 
την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για την μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη  του σχολείου στη Σιάτιστα και Καστοριά, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ν. Ημαθίας
τις τρεις (3) προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθετε η προκήρυξη, οι οποίες είναι αλφαβητικά οι εξής και βρίσκονται στο αρχείο του σχολείο:
Vergina travel                                                1 λεωφορείο550?
Φιλιππίδης Δαμιανός                                       2 λεωφορεία500?
Perperidis Panagiotis holidays                          1 διώροφο λεωφορείο490?
 
Η επιτροπή, αφού εξέτασε όλες τις προσφορές με βάση τα κριτήρια που είχε προσδιορίσει και μετά από συζήτηση, αποφάσισε να αναθέσει τη μετακίνηση στο πρακτορείο Perperidis Panagiotis holidays που είχε την οικονομικά συμφέρουσα προσφορά.
Σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ (άρθρο 13. παρ.2) οι τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 3 (τριών)  ημερών από την ημέρα ανάρτησης της απόφασης (20-3-2019). 
. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφεται η πράξη
     Ο Διευθυντής                                                   Τα μέλη
 
                                                                        Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Γαλλής Κωνσταντίνος
      ΠΕ02                                                          Νιτσιάκου Άρτεμις
                                                                       Παπαδοπούλου Καλλιόπη
                                                                       Δακοπούλου Φωτεινή

Μαθητικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2018

          Tην Δευτέρα 11 Ιουνίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης του Μαθητικού Διαγωνισμού Φωτογραφίας με τίτλο «Όψεις του τόπου μου: χθες, σήμερα, αύριο....» Στον μαθητικό διαγωνισμό που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (Σχολικές Δραστηριότητες) και η Περιβαλλοντική Ομάδα «Κτίρια και άνθρωποι στους μαχαλάδες της Βέροιας» του Εσπερινού Γυμνασίου Βέροιας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τουρισμού, την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας και τη Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις», συμμετείχαν 77 φωτογραφίες μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

          Ο Διευθυντής και οι καθηγητές του Γυμνασίου Βεργίνας συγχαίρουν την μαθήτρια Κοτζαερίδου Δήμητρα , της Β΄τάξης, που επέσπασε το 2ο βραβείο

3ος Αγώνας Νεοελληνικής Γλώσσας

         Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 το Γυμνάσιο Βεργίνας έλαβε μέρος στους 3ους μαθητικούς Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο 5ο Γυμνάσιο Βέροιας. Η πενταμελής ομάδα του σχολείου μας κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στην πρώτη φάση του Διασχολικού Αγλωνα (γραπτή δοκιμασία) μεταξύ δέκα Γυμνασίων της Ημαθίας.

Συγχαρητήρια στη φετινή ομάδα και? καλή τύχη στην επόμενη!

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΠΡΑΞΗ 7
Σήμερα Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 και ώρα 12.20 στο Γυμνάσιο Βεργίνας συνεδρίασε η επιτροπή που συγκρότησε ο διευθυντής του σχολείου με την υπ? αριθμό πράξη 6/26-3-2018 σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017, κι αφού έλαβε υπόψη: 
1. τη σχετική διαδικασία, 
2. την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου στο Βόλο, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ. Δ. Ν. Ημαθίας, 
3. τις δυο (2) μόνο προσφορές που κατατέθηκαν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθετε η προκήρυξη από τα πρακτορεία ταξιδιών, 
Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017.
Επειδή τα χρονικά όρια πραγματοποίησης της εκδρομής είναι περιορισμένα, η επιτροπή με βάση το παραπάνω άρθρο της ΥΑ θα απευθυνθεί σε συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο. 
        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :  Γαλλής Κωνσταντίνος ΠΕ02         
         τα μέλη: Παπαδοπούλου Ελισσάβετ ΠΕ06 , Νιτσιάκου Άρτεμη ΠΕ02, Παπαδόπουλος Κων/νος ( μαθητής, εκπρ. 15μελούς )