Αποτυπώνοντας τα δικαιώματα των παιδιών

        Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 οι μαθητές της Α γυμνασίου παρουσίασαν μία έκθεση ζωγραφικής που έγινε στo πλαίσιο του  μαθήματος του εργαστηρίου δεξιοτήτων  στον εσωτερικό χώρο του σχολείου.  Η έκθεση αφορά στα δικαιώματα των παιδιών , τα όποια σε γενικές γραμμές είναι τα ακόλουθα   
Α) Το δικαίωμα για ζωή, δηλαδή για στέγη, φαγητό και γιατρό αν αρρωστήσουν.
β) Το δικαίωμα να είναι ασφαλή, δηλαδή να μην τα κακοποιούν, να μην τα αμελούν, να μην τα εκμεταλλεύονται.
Γ)  Το δικαίωμα για εκπαίδευση και παιχνίδι.
δ) Το δικαίωμα να σκέφτονται και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.
 
Εμφανίσεις: 19