Οι Σκιές Μιλούν................

Την Δευτέρα στις 20 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της Γ τάξης το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης . Οι  μαθητές  μεταμορφώθηκαν σε μικρούς ερευνητές . Με την βοήθεια του γνώμονα, της μετροταινίας και ενός κάθετου αντικειμένου μέτρησαν σκιές .

Πολύ προσεκτικά άκουσαν τι είχαν να τους πουν……………………

Τελικά τα κατάφεραν…. Υπολόγισαν την περιφέρεια της γης περίπου 40.023,17Km    πολύ κοντά στην πραγματική τιμή που είναι 40.075 Km

 

Εμφανίσεις: 21