Πείραμα Ερατοσθένη 20/3/2018

           Με επιτυχία έγινε στις 20 Μαρτίου ημέρα Τρίτη το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη, για τον υπολογισμό της ακτίνας και της περιφέρειας της Γης. Ο ήλιος μας χαμογέλασε και οι σκιές του μίλησαν!!!!!!!!!. Με ενθουσιασμό οι μαθητές μεταμορφώθηκαν σε μικρούς Ερατοσθένηδες και πραγματοποίησαν το πείραμα

Μέτρηση καθετότητας αντικειμένου

Μέτρηση σκιάς

Ακόμα μία μέτρηση σκιάς

 

           Τελικά πλησιάσαμε πολύ την πραγματική ακτίνα ( 6.371 Km ) και την πραγματική περιφέρεια της Γης       ( 40.075 Km )  καθώς τις υπολογίσαμε  6.220,1920 Km και 39.082,58 Km αντίστοιχα.

 

Εμφανίσεις: 42