Μειοδοτικός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Επίσκεψης της Γ΄Γυμνασίου στην Αθήνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Σήμερα Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 στη Βεργίνα και στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου συνεδρίασε η επιτροπή που συνέστησε ο Διευθυντής με την πράξη του, υπ΄ αριθμό 2/27-1-2020, σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017 κι αφού έλαβε υπόψη:

  1. τη σχετική διαδικασία που προβλέπεται από την παραπάνω Υ.Α. (άρθρο,
  2. την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου στην Αθήνα, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας,
  3. τις 8 (οχτώ) προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που κατατέθηκαν στο σχολείο εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθετε η προκήρυξη του διαγωνισμού, οι οποίες ήταν αλφαβητικά οι εξής:

 

Ταξιδιωτικό Γραφείο

Ξενοδοχείο - κατηγορία

Τιμή κατ? άτομο

ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Athos Hellas

ATHENIAN MONTAZA 3

179

ΟΧΙ

Herodotus Tours

ILISSOS 4

PRESIDENT 4

TITANIA 4

ZAFOLIA 4

135

145

165

175

OXI

OXI

OXI

OXI

Horby Travel

NOVOTEL 4

FOUR SEASON 4

LONDON 3

TITANIA 4

166

135

127

189

NAI

NAI

NAI

NAI

mazi travel

LONDON 3

INIOHOS 3

FOUR SEASON 4

NOVOTEL 4

130

120

135

160

OXI

OXI

OXI

OXI

Perperidis Travel

GOLDEN CITY 3

131

OXI

Rallis Travel

TITANIA 4

PRESIDENT 4

CIVITEL 4

AIROTEL ALEXANDROS 4

AIROTEL PARTHENON 4

151

152, 159

150, 158

124, 143

128, 146

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

vergina travel

GOLDEN CITY 3

ATHENS ODEON HOTEL 3

TITANIA 5

153

170

184

NAI

NAI

NAI

Zorpidis travel

ALEXANDROS 4

155

OXI

 

Η προσφορά του πρακτορείου Rallis travel αφορούσε συγκεκριμένη σύνθεση δωματίων, η οποία δεν ικανοποιούσε τη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού της εκπαιδευτικής εκδρομής.

Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλες τις προσφορές με βάση τα κριτήρια που είχε προσδιορίσει και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις οικονομικές προσφορές και τις παροχές των ξενοδοχείων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία για την οικονομικότερη προσφορά που πληροί τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού και αναθέτει την εκπαιδευτική επίσκεψη στο ταξιδιωτικό γραφείο mazi travelγια το ξενοδοχείο Iniohos.

Σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α. (άρθρο 13, παρ.2) ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 3 (τριών) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο (Τρίτη 11-2-2020).

Για το λόγο αυτό συντάχτηκε και υπογράφτηκε το πρακτικό.

(ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΡΦΑΓΙΔΑ ΚΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣήμεραΠέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 στη Βεργίνα και στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου συνεδρίασε η επιτροπή που συνέστησε ο Διευθυντής με την πράξη του, υπ΄ αριθμό 2/27-1-2020, σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017 κι αφού έλαβε υπόψη:

  1. τη σχετική διαδικασία που προβλέπεται από την παραπάνω Υ.Α. (άρθρο,
  2. την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου στην Αθήνα, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας,
  3. τις 8 (οχτώ) προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που κατατέθηκαν στο σχολείο εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθετε η προκήρυξη του διαγωνισμού,
  4. το αποτέλεσμα της πρώτης αξιολόγησης, όπως καταγράφηκε στην πράξη 3/11-2-2020 του Βιβλίου πράξεων του Διευθυντή του σχολείου και την εκ νέου αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή,
  5. και την αδυναμία του πρώτου μειοδότη ? η οποία έγινε φανερή ύστερα από e-mail του πρακτορείου προς το σχολείο,

αποφάσισε ομοφώνως, ύστερα από επικοινωνία με το πρακτορείο και επιβεβαίωση όσον αφορά τους όρους της οικονομικής προσφοράς, να αναθέσει την εκπαιδευτική επίσκεψη στο ταξιδιωτικό γραφείο Perperidis Travel.

Σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α. (άρθρο 13, παρ.2) ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 3 (τριών) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο (Σάββατο 15-2-2020).

Για το λόγο αυτό συντάχτηκε και υπογράφτηκε το πρακτικό.

(ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΡΦΑΓΙΔΑ ΚΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Εμφανίσεις: 89