Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκδρομή στην Βουλή των Ελλήνων σχ. έτος 2017 - 2018

       Σήμερα Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13.50 στο Γυμνάσιο Βεργίνας η επιτροπή που συγκρότησε ο διευθυντής του σχολείου  με την υπ? αριθμό πράξη 4/15-1-2018 σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017, συνεδρίασε κι αφού έλαβε υπόψη: 
1. τη σχετική διαδικασία, 
2. την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκδρομή της Γ΄ Γυμνασίου στη Βουλή των Ελλήνων, που αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Δ. Δ. Ν. Ημαθίας, 
3. τις πέντε (5) σφραγισμένες προσφορές που κατατέθηκαν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθετε η προκήρυξη από τα πρακτορεία ταξιδιών, οι οποίες ήταν αλφαβητικά οι εξής:
 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ        ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ                   ΤΙΜΗ   ΞΕΝΑΓΟΣ    ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
ΚΡ Holidays                              CRYSTAL CITY HOTEL        104         -              -
                                              CANDIA HOTEL                  115         -              -
                                              GOLDEN CITY HOTEL         118         -              -
 
mazi                                       ZAFOLIA HOTEL                 150        ΝΑΙ          ΝΑΙ
                                             ATHENS CENTER SQUARE    150                      ΝΑΙ
                                             CANDIA HOTEL                   124                      -
                                             EMPASSY HOTEL                 140                      ΝΑΙ
                                            POLIS GRAND HOTEL           140                      -
                                            INIOHOS HOTEL                   144                      -
                                            ATHENS ODEON HOTEL        153                      -
  
Αφοι Περπερίδη                     NOVUS HOTEL                     114       ΝΑΙ          ΝΑΙ
RALLIS TRAVEL                    CANDIA HOTEL                     127       ΝΑΙ             -
                                          NOVUS HOTEL                      120                      ΝΑΙ
                                          CRYSTAL CITY HOTEL           115                      -
 
Vergina Travel                     LONDON HOTEL                   139        ΝΑΙ             -
                                         NOVUS HOTEL                     145                       ΝΑΙ
                                         PRESIDENT HOTEL               149                       -
                                         TITANIA HOTEL                   150                         ΝΑΙ
 
Ζητήθηκε επίσης, από όσα πρακτορεία δεν το είχαν επισημάνει, να κοστολογήσουν την επιβάρυνση του κόστους από τη μη συμμετοχή ενός μαθητή. 
Η επιτροπή αφού εξέτασε όλες τις προσφορές με βάση τα κριτήρια που είχε προσδιορίσει και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις οικονομικές προσφορές και τις παροχές των ξενοδοχείων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία για την συμφέρουσα οικονομικά που πληροί όλες τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και αναθέτει την εκδρομή στο πρακτορείο ταξιδιών Αφοι Περπερίδη. Για το λόγο αυτό συντάχτηκε και υπογράφτηκε το πρακτικό. 
Σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ (άρθρο 13, παρ.2) ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 3 (τριων) ημερών από την ημέρα ανάρτησης (2/2/2018).
  1. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   : Γαλλής Κωνσταντίνος ΠΕ02
  2. Τα μέλη             : Παπαδοπούλου Ελισσάβετ ΠΕ06,  Βουρλιώτης Ευάγγελος ΠΕ01,  Παπαδόπουλος Κων / νος  (μαθ. εκπρ.15μελόυς ) 
Εμφανίσεις: 73