ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΠΡΑΞΗ 7
Σήμερα Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 και ώρα 12.20 στο Γυμνάσιο Βεργίνας συνεδρίασε η επιτροπή που συγκρότησε ο διευθυντής του σχολείου με την υπ? αριθμό πράξη 6/26-3-2018 σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017, κι αφού έλαβε υπόψη: 
1. τη σχετική διαδικασία, 
2. την προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου στο Βόλο, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ. Δ. Ν. Ημαθίας, 
3. τις δυο (2) μόνο προσφορές που κατατέθηκαν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθετε η προκήρυξη από τα πρακτορεία ταξιδιών, 
Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017.
Επειδή τα χρονικά όρια πραγματοποίησης της εκδρομής είναι περιορισμένα, η επιτροπή με βάση το παραπάνω άρθρο της ΥΑ θα απευθυνθεί σε συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο. 
        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :  Γαλλής Κωνσταντίνος ΠΕ02         
         τα μέλη: Παπαδοπούλου Ελισσάβετ ΠΕ06 , Νιτσιάκου Άρτεμη ΠΕ02, Παπαδόπουλος Κων/νος ( μαθητής, εκπρ. 15μελούς )
                     
 
Εμφανίσεις: 53