Λειτουργία Βιβλιοθήκης 2017 - 2018

Κατηγορία: Σχολικό έτος 2017-2018

            Η σχολική βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Βεργίνας αποτελεί τα τελευταία χρόνια  αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συμβάλλει ενεργά στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της σχολικής κοινότητας και ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία. Λειτουργεί ως μέσο εξοικείωσης των μαθητών με τη διαδικασία ενεργούς αναζήτησης της γνώσης και της πληροφορίας, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και σημαντικών δεξιοτήτων για τους πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία. Αποτελεί χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας αλλά και χώρος χαλάρωσης και συναναστροφής.